ANBI

Bestuursvorm: Stek is een kerkelijke stichting met een bestuur van zeven leden. De voordracht van nieuwe bestuursleden moet worden goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Doelstelling: deze vindt u hier

Beloningsbeleid: De beloning van de werknemers van Stek is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Het beleidsplan 2012-2015 van Stek (hier te vinden) is in 2017 door het bestuur van Stek als basisdocument gehandhaafd voor verdere beleidsvorming.

De meest recente jaarrekening vindt u hier, de laatste begroting hier.