Den Haag Zuidwest

Kies! Sociale supermarkt

In het najaar van 2017 is het project Kies! Sociale supermarkt van start gegaan. Op 12 december 2017 was de feestelijke opening. Kies! is een kleine supermarkt op wielen, waar klanten van Voedselbank Haaglanden geen standaard voedselpakket krijgen, maar zelf producten kunnen uitzoeken. De vrijwillige coaches van Kies! ondersteunen hen in gesprekken om hun dromen achterna te gaan en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Kies! is op drie plekken in Den Haag Zuidwest te vinden. 

Diaconaal pastoraal werk

In Loosduinen organiseert Stek, in samenwerking met andere organisaties,  activiteiten voor verschillende groepen. In het project Dagbesteding Plus ontmoeten ouderen, jonge moeders en mensen met een verstandelijke beperking elkaar rond leuke en zinnige activiteiten. Ook is er het project Blijf je nog even? waarin getrainde vrijwilligers een luisterend oor bieden aan ouderen. En bij Samen koken, samen delen zorgen ouderen met elkaar voor een heerlijke en gezellige maaltijd. 

Verder onderhouden vrijwilligers een Minibieb en een weggeefkast. Ook worden in de zomervakantie vakantieactiviteiten georganiseerd voor kinderen die uit een gezin komen met een smalle beurs. 

 

Actviteiten in de Shalomkerk

Vrederustlaan 69, Den Haag
 

dinsdag 

13:00 - 15:00  Inloop (vanaf 7 mei 2019)
Kom binnen voor een kop koffie en een praatje

13:00 - 15:00  Inloopspreekuur (vanaf 7 mei 2019)
Krijgt u brieven die u niet begrijpt? Heeft u problemen met een instantie? Heeft u stapels rekeningen die u niet kunt betalen? De vrijwilligers van het inloopspreekuur zitten voor u klaar om u te helpen instanties te bellen of formulieren in te vullen.

 

dinsdag 21 mei

9:30 - 11:30  Weggeefwinkel

 

donderdag

 9:00 - 11:00  Inloopspreekuur (vanaf 9 mei 2019)

 9:00 - 11:00  Kapper (vanaf 9 mei 2019)
Vrouwen en mannen kunnen voor € 2,00 hun haar laten knippen

 

donderdag 20 juni

17:00 - 19:00  Banen- en vrijwilligersmarkt Escamp Werkt!
Georganiseerd door de Werkgroep Tolerantie Bouwlust

 

Op afspraak

Moestuinieren
Wilt u meehelpen met het aanleggen en onderhouden van de moestuin? Neem dan contact op met diaconaal werker Kees Buist.

 

Diaconaal opbouwwerk Den Haag Zuidwest

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181616

kbuist@stekdenhaag.nl

diaconaal opbouwwerker: Kees Buist