Den Haag Zuidwest

Werkgelegenheidsprojecten

Stek werkt samen met Building Better People, Betrokken Ondernemers Platform, en de Stichting Mooi aan het project Sociaal Ondernemen Escamp. Mensen gaan aan de slag met de volgende vragen: Wilt u zelf uw geld verdienen? Wilt u iets betekenen voor uw wijk? Wilt u een sociale onderneming starten? Of bent u benieuwd of uw sociaal idee haalbaar is? Zes mensen zijn inmiddels bezig met het opzetten van hun eigen onderneming. Nieuwe aanmeldingen van mensen die een sociale onderneming willen starten zijn nog steeds mogelijk. 

Diaconaal pastoraal werk

In samenwerking met de Abdijkerk in Loosduinen organiseert Stek activiteiten voor verschillende groepen. Er wordt gewerkt aan een project om bij te dragen aan het terugdringen van sociaal isolement onder ouderen, een groeiend probleem. Onlangs startte het project Dagbesteding Plus. Ook is er het project Blijf je nog even? Daarin bieden getrainde vrijwilligers een luisterend oor aan ouderen. 

Verder onderhouden vrijwilligers een Minibieb en een weggeefkast. Ook worden in de zomervakantie vakantieactiviteiten georganiseerd voor kinderen die uit een gezin komen met een smalle beurs. 

 

Agenda

woensdag 10:00 - 12:00  Sociaal spreekuur

Shalomkerk, Vrederustlaan 96

voor iedereen toegankelijk

sociaalspreekuur@outlook.com

 

donderdag 14:30 - 16:00  Sociaal spreekuur

Morgensterkerk, Genemuidenstraat 212 

voor klanten van Voedselbank Haaglanden

sociaalspreekuur@outlook.com

 

Diaconaal opbouwwerk Den Haag Zuidwest

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181616

kbuist@stekdenhaag.nl

diaconaal opbouwwerker: Kees Buist