Haagse Hout

De ene keer gaat de aandacht meer uit naar eenzame ouderen of mensen in financiële nood, een andere keer naar statushouders in de wijk of de deelnemers van een koffieochtend in de kerk of het lokale wijkcentrum.

Het belangrijkste en meest dankbare van het werk zijn de verbindingen die gelegd worden tussen mensen. Mensen waarderen het enorm als ze door een ander worden gezien en gewaardeerd, als iemand ze bemoedigt betekenis en zin aan het leven te geven. De Haagse Hout bestaat uit zeer diverse wijken zoals Marlot, Benoordenhout, Mariahoeve en het Bezuidenhout. Wijken met een grote diversiteit aan mensen, cultuur en context. Die diversiteit is een soort leerschool voor mensen. Het is niet een gevaar of een probleem wat opgelost moet worden, maar een spiegel die ons leert op relativerende wijze naar onszelf te kijken.

 

Agenda

Donderdag

10:00 - 12:00  Koffie met de koster

Elke donderdagochtend is er koffie en een goed gesprek

Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89

 

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout

Postbus 371, 2510 CJ Den Haag

070-3181616

rdejong@stekdenhaag.nl

Diaconaal opbouwwerker: Jorine de Klerk (tijdelijk)