Haagse Armoedezondag 14 oktober

Nieuws text rechts

Het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken biedt aanknopingspunten voor deze armoedezondag, die in sommige delen van de kerk ook bekend staat als Michazondag. De Diaconie heeft liturgiesuggesties gemaakt, die via info@diaconiedenhaag.nl op te vragen zijn en ook vanaf de website van de diaconie www.diaconiedenhaag te downloaden zijn.

De Diaconie en de Algemene Kerkenraad roepen wijkgemeenten van de PGG en andere belangstellende kerken op om deze zondag aandacht te besteden aan armoede (in Den Haag. Dat in onze stad 20% van de kinderen in armoedige omstandigheden opgroeien en daar hun leven lang last van zullen hebben, mag aanmoediging genoeg heten. En dat de lokale politici dit vraagstuk niet hoog op de agenda hebben staan eveneens.