Week van de dialoog

3 t/m 12 november 2017
Nieuws text rechts

De dialoog is bij uitstek een instrument om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen. In dialoog kun je elkaar leren kennen, meer begrip krijgen voor elkaars standpunten en nieuwe verbindingen laten ontstaan. We leren veel van en over anderen en ook leren we over onszelf en hoe we zelf naar situaties kijken. Hiermee wordt de basis gelegd voor verdere stappen zoals: individuele voornemens om zelf iets te doen met het thema of gemeenschappelijke initiatieven en acties voor veranderingen in de buurt, de organisatie of de samenleving.

Meer informatie de komende weken is hier te vinden.