Nieuws Overzicht

Na drie jaar experimenteren in Den Haag en door het land is de Tafel van Hoop klaar om op andere plekken gebruikt te worden. De Tafel van Hoop is een nieuw ritueel rondom eten, breken en delen. Lees meer >

We hebben een mooie vacature voor een vrijwilligerscoördinator bij het Straatpastoraat Den Haag.  Je begeleidt en faciliteert de vrijwilligers van het Straatpastoraat, die elke vrijdag een maaltijd voor dak- en thuislozen bereiden en serveren. Lees meer >

Kies! Sociale supermarkt sloot 2018, haar eerste jaar, goed af. projectleider Kees Buist kijkt vol goede moed vooruit naar het nieuwe jaar. Lees meer >

Maandag 3 december kreeg Stek met vijf andere organisaties opnieuw het keurmerk 'Goed Geregeld' uitgereikt door wethouder Kavita Parbhudayal. Lees meer >

Bent u op zoek naar sfeer en goed gezelschap met Kerstmis en de dagen daaromheen? U bent van harte welkom in diverse locaties van Stek en in Haagse kerken. Hier kunt u heen: Lees meer >

De Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Doel is tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind. Lees meer >

Kies! Sociale supermarkt hoopt meer mensen een helpende hand te kunnen bieden. Daarom gaat Kies! in Den Haag Zuidwest actief op zoek naar mensen die in aanmerking komen voor een pakket van de voedselbank. Lees meer >

Met aanbevelingen voor overheid en kerken

Zaterdag 13 oktober 2018 overhandigde de voorzitter van de Protestantse Diaconie van Den Haag het eerste exemplaar van de brochure 'Armoede in Den Haag - signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie' aan wethouder Bert van Alphen. Lees meer >

In de herfstvakantie reist diaconaal werker Joline met een groep jonge mensen uit Den Haag, Utrecht en Amstelveen naar Taizé. Ben je tussen de 15 en 29 jaar? Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan! Lees meer >

Van 14 t/m 22 juli waren we met Zinzoekers in Taizé, een broedergemeenschap in de Franse Bourgogne. Een week van opladen, genieten van de natuur, de muziek, de eenvoud en van mooie gesprekken. Lees meer >