Haagse Huiskamer

Daarnaast gaan in dit project Hagenezen en vluchtelingen samen aan de slag in de wijk, zodat dit voor iedereen een fijne plek is om te wonen en te leven.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de vluchtelingen zelf. Het is uiteindelijk de wijk zelf waar de integratie van vluchtelingen echt plaatsvindt. Vanuit de wijken horen we verschillende geluiden over de opvang van vluchtelingen. Terwijl sommige mensen hun komst verwelkomen, hebben anderen vragen en weerstanden. We willen wijkbewoners aanmoedigen en helpen om het gesprek aan te gaan met vluchtelingen en zich samen met hen in te zetten voor hun wijk.

Het project start met een pilot in het stadsdeel Loosduinen. Het is de bedoeling om een buurtcomité op te zetten, waarin mensen uit de wijk plannen maken, echt samenwerken en waardoor de wijk zich ook werkelijk geholpen voelt. Dit buurtcomité zal uitzoeken welke thema’s de wijk samen met vluchtelingen kan oppakken en het kan een aanspreekpunt worden voor wijkbewoners en gemeente en nieuwe projecten en initiatieven mét vluchtelingen ondersteunen.

 

Haagse Huiskamer

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, 070-3181616 

Contactpersoon: Marianne van Schravendijk

info@stekdenhaag.nl