Stek - voor stad en kerk

Stek werkt voor verschillende opdrachtgevers. De belangrijkste daarvan zijn de Protestantse Diaconie Den Haag en de Protestantse Kerk Den Haag. Ook de Gemeente Den Haag, kerkelijke organisaties en verschillende fondsen zijn belangrijke opdrachtgevers. Bij Stek zijn ruim de 45 medewerkers in dienst en zo'n 900 vrijwilligers actief.

Meer informatie

Meer weten over wat Stek is en wat Stek doet? Voor rondleidingen, flyers en algemene informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie & Fondsenwerving:
Marian Hoek van Dijke: 070-3181616, mhoekvandijke@stekdenhaag.nl
of Willem van der Meiden: 070-3181616, wvandermeiden@stekdenhaag.nl