Support

Dialoogavond - supportverzoek uit kerk

Op twee vrijdagavonden stonden er in Segbroek bijzondere ontmoetingen op het programma. De jongerengroep van de Bethlehemkerk wilde zich verdiepen in de islam en vroeg  daarom via StekJong om een dialoogavond. Binnen het netwerk van StekJong vonden we de jongeren van de moskee Anware Mustafa ook enthousiast voor zo’n ontmoeting.

Workshop spiritualiteit van kinderen - support voor basisschooldocenten

Op de Paul Krugerschool wilde het docententeam met elkaar in gesprek gaan over hun christelijke identiteit als school en waar dat zichtbaar wordt. StekJong verzorgde een workshop over de spiritualiteit van kinderen voor het team. Op deze manier konden ze met elkaar in gesprek gaan over wat kinderen nodig hebben op dit vlak. En over hoe zij als docenten het ontdekkingsgerichte leren van kinderen in  het levensbeschouwelijk onderwijs  kunnen begeleiden.

Haags platform tienerwerk - support voor kerkelijke jeugdwerkers

Sinds begin 2016 is er een platform voor vrijwilligers die tienerwerk doen vanuit de kerk: van clubleiding tot jeugdambtsdragers. Met deze lerende community wil StekJong op een laagdrempelige manier uitwisseling en professionele ontwikkeling stimuleren. Door het organiseren van ontmoeting en inspirerende intervisie-momenten willen we het Haagse jeugdwerk ondersteunen. We kijken met elkaar hoe we elkaar kunnen versterken, wellicht door in de toekomst iets samen te doen. Doe je kerkelijk tienerwerk en wil je je aansluiten? Neem contact op!

 

Support

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag 

070-3181616

stekjong@stekdenhaag.nl