Bestuurslid Stek


< terug naar overzicht
Wij vragen

- een aantoonbare bestuurlijke ervaring in kerkelijke of maatschappelijk organisaties

- deskundigheid op het gebied van sociale vraagstukken in brede zin (armoede, vluchtelingen en migranten, sociale cohesie, e.d.)

- goede kennis van de sociale kaart van de gemeente Den Haag

- een groot netwerk in gemeentelijke en/of politieke kringen dan wel het vermogen dit snel op te bouwen

- bij voorkeur ook kennis van en vertrouwdheid met de kerkelijke wereld

- goede communicatieve en sociale vaardigheden

Wij bieden

De benoeming is voor 4 jaar en wordt gedaan door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, na advies van de Protestantse Diaconie Den Haag. 
Bestuurders van Stek zijn onbezoldigd, maar kunnen een onkostenvergoeding ontvangen. 

Consumpties
Ja
W.A.-verzekering
Ja
Ongevallenverzekering
Ja
Reiskostenvergoeding
Ja
Onkostenvergoeding
Ja
Overige opmerkingen of bijzonderheden

Lees hier de complete vacaturetekst.

Stek streeft ernaar meer jonge mensen met een migrantenachtergrond aan te trekken, ook als bestuurders. Zij worden dan ook hartelijk uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken.

Voor meer informatie over Stek zie www.stekdenhaag.nl. Ook kan contact opgenomen worden met het vertrekkende bestuurslid de heer Johan Bovenlander (j.bovenlander@hetnet.nl)  of met Ineke Bakker, directeur van Stek (ibakker@stekdenhaag.nl of 070-3181616. Reacties ontvangen wij graag voor 15 december per e-mail: ibakker@stekdenhaag.nl.