Budgetmaatjes070 - Theeleuten

Wendy

We gingen tellen: er waren vijftien kwesties. We gingen ze pas later in schema brengen en pas daarna gingen we samen prioriteiten stellen. Maar zij deed alles zelf, ik hielp. Zij moet ermee gaan werken. Ze is nu de angst voorbij. 

We zijn nu vijf maanden ver. Ik heb goede hoop dat haar schuldensituatie zal verbeteren. Mijn einddoel is mensen zelfredzaam te maken. Erg leuk in dit project vind ik ook de regelmatige ontmoeting met andere vrijwilligers."

Budmetmaatjes070 is een maatjesproject waarin vrijwilligers gekoppeld worden aan mensen met een ernstige schuldenproblematiek. Door het opbouwen van wederzijds vertrouwen proberen cliënt en vrijwilliger samen eerste stappen te zetten op een weg naar verbetering van de situatie voor de cliënt.