StekJong - Allerzielen met kinderen

Marije Karreman

De meester was erg te spreken over deze bijeenkomst: 'Het heeft echt meerwaarde'. In de week eraan voorafgaand hadden ze al vooruitgekeken naar deze bijeenkomst en met elkaar het boekje Kikker en vogel van Max Velthuijs gelezen over afscheid nemen. Nu kregen het gesprek en de verwerking een plaats.

Zelf vond ik dit een heel mooi voorbeeld van hoe we als kerk de school tegemoet kunnen komen en iets aan kunnen reiken van wat we in huis hebben. Wij hebben de ruimten, dan denk ik aan de kerken en buurthuizen die helpen om, in een andere context dan een klaslokaal, ook op een ander niveau bij een onderwerp stil te staan. We oefenen ons erin om woorden te geven aan ervaringen van verlies, verdriet en dankbaarheid en nodigen kinderen uit dat ook te proberen. En we kunnen de kinderen meenemen in de voor ons vertrouwde rituelen, zoals het aansteken van een kaarsje en het ‘even stil worden’.

Dit zou ook heel goed door andere kerken en scholen gebruikt kunnen worden. Daarnaast, er zijn ook andere momenten denkbaar waarop kerk en school elkaar kunnen vinden en elkaar kunnen bezielen en versterken. Het mag duidelijk zijn, de samenwerking tussen kerk en school heeft mijn belangstelling.

Marije Karreman werkte tot voor kort bij StekJong en onderzocht hoe ‘geloven met kinderen’ vorm krijgt in kerken, buurthuizen, gezinnen en op school.