2GO

Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem/haar. Zij laten waar nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Zij kunnen mensen meenemen naar bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, waar de cliënt ook ander mensen kan ontmoeten. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen. 

2GO is bestemd voor

  • Vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk. Zij zijn afkomstig uit Afrika, Azië, Centraal- en Oost Europa, Latijns-Amerika, maar ook uit België of Nederland.
  • Vrouwen en mannen, (jong) volwassenen en ouderen, die recent of langer geleden slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten Europa.

Help jij mee het isolement van onze cliënten te doorbreken? Wordt dan maatje! Lees meer in de vrijwilligersvacature

verhalen_icoon.png

 

Logo%202GO.jpg

 

2GO maatjesprojecten

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181624

mkranenburg@stekdenhaag.nl
cprins@stekdenhaag.nl

Contactpersonen: Margie Kranenburg (maatjesproject slachtoffers mensenhandel) en Cherry Prins (maatjesproject slachtoffers huiselijk geweld)