ANBI

Bestuursvorm: Stek is een kerkelijke stichting met een bestuur van zeven leden. De voordracht van nieuwe bestuursleden moet worden goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Doelstelling: deze vindt u hier

Beloningsbeleid: De beloning van de werknemers van Stek is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Documenten
Beleidsplan 2019 - 2023
ANBI Publicatieplicht
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Begroting 2021
Begroting 2020