ANBI

Bestuursvorm: Stek is een kerkelijke stichting met een bestuur van zeven leden. De voordracht van nieuwe bestuursleden moet worden goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Doelstelling: deze vindt u hier

Beloningsbeleid: De beloning van de werknemers van Stek is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Documenten
Beleidsplan 2019 - 2023
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Begroting 2019
Begroting 2018