Noodopvang De Halte

In de tijd dat mensen in de opvang verblijven, wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst.

Aanmelding en plaatsing kan alleen via organisaties waarmee Stek een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Vanuit Stek zijn aan het project een coördinator en woonbegeleider betrokken. 

verhalen_icoon.png

Diaconale collecte

Op 24 december 2021 wordt in de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag een collecte gehouden voor het project De Halte. Nader kennismaken met het werk kan op 19 januari 2022 van 14:00 - 15:00 (onder voorbehoud van de corona-maatregelen). Esther Israël zal vertellen over het project. Graag van te voren aanmelden via eisrael@stekdenhaag.nl.

 

De Halte

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, 070-3181616

Contactpersonen: Esther Israël, Grace Engelbregt

info@stekdenhaag.nl