Den Haag Zuidwest

Kies! Voedselbankwinkel

Bij Kies! Voedselbankwinkel kunnen klanten van de voedselbank zelf hun boodschappen kiezen. Voor en na het winkelen is er de gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken. En er is tijd voor een gesprek met aandacht voor te maken keuzes in het leven. De vrijwillige coaches van Kies! ondersteunen hen hierbij.  

Diaconaal pastoraal werk

In Loosduinen organiseert Stek, in samenwerking met andere organisaties,  activiteiten voor verschillende groepen. In het project Dagbesteding Plus ontmoeten ouderen, jonge moeders en mensen met een verstandelijke beperking elkaar rond leuke en zinnige activiteiten. Ook is er het project Blijf je nog even? waarin getrainde vrijwilligers een luisterend oor bieden aan ouderen. En bij Samen koken, samen delen zorgen ouderen met elkaar voor een heerlijke en gezellige maaltijd. 

Verder onderhouden vrijwilligers een Minibieb en een weggeefkast. Ook worden in de zomervakantie vakantieactiviteiten georganiseerd voor kinderen die uit een gezin komen met een smalle beurs. 

verhalen_icoon.png

 

Actviteiten in buurt-en-kerkhuis Shalom

Maandag
10:00 - 12:00   Conversatieles Nederlands gevorderden (B1)

Dinsdag
13:00 - 15:00   Conversatieles Nederland beginners (A1 - A2)
14:00 - 17:00   Voedselbankwinkel Kies!
15:15 - 16:45   Huiswerkbegeleiding

Woensdag
10:00 - 12:00   Koffieochtend
12:30 - 13:30   Inlooplunch
13:30 - 15:30   Inloopspreekuur 
13:30 - 15:00   Moestuinieren

Donderdag
  9:00 - 12:00   Voedselbankwinkel Kies!
  9:00 - 11:00   Inloopspreekuur/Coaching
12:30 - 14:30   Naailes
15:15 - 16:45   Huiswerkbegeleiding
17:45 - 18:45   Shakuma

Vrijdag
10:00 - 12:00   Conversatieles Nederlands beginners  (A0)

Zaterdag
10:00 - 12:00   Moestuinieren

 

Diaconaal opbouwwerk Den Haag Zuidwest

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

06-20401618

hjoziasse@stekdenhaag.nl

diaconaal opbouwwerker: Heleen Joziasse

Buurt-en-kerkhuis Shalom en Voedselbankwinkel Kies! worden gedragen door de Protestantse wijkgemeente Zuidwest en de Protestantse Kerk Den Haag.