Den Haag Zuidwest

Kies! Sociale supermarkt

In het najaar van 2017 is het project Kies! Sociale supermarkt van start gegaan. Op 12 december 2017 was de feestelijke opening. Kies! is een kleine supermarkt op wielen, waar klanten van Voedselbank Haaglanden geen standaard voedselpakket krijgen, maar zelf producten kunnen uitzoeken. De vrijwillige coaches van Kies! ondersteunen hen in gesprekken om hun dromen achterna te gaan en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Kies! is op drie plekken in Den Haag Zuidwest te vinden. 

Diaconaal pastoraal werk

In Loosduinen organiseert Stek, in samenwerking met andere organisaties,  activiteiten voor verschillende groepen. In het project Dagbesteding Plus ontmoeten ouderen, jonge moeders en mensen met een verstandelijke beperking elkaar rond leuke en zinnige activiteiten. Ook is er het project Blijf je nog even? waarin getrainde vrijwilligers een luisterend oor bieden aan ouderen. En bij Samen koken, samen delen zorgen ouderen met elkaar voor een heerlijke en gezellige maaltijd. 

Verder onderhouden vrijwilligers een Minibieb en een weggeefkast. Ook worden in de zomervakantie vakantieactiviteiten georganiseerd voor kinderen die uit een gezin komen met een smalle beurs. 

verhalen_icoon.png

 

Actviteiten in buurt-en-kerkhuis Shalom

Vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan de activiteiten beperkt en in aangepaste vorm door.
 

Diaconaal opbouwwerk Den Haag Zuidwest

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

06-20401618

hjoziasse@stekdenhaag.nl

diaconaal opbouwwerker: Heleen Joziasse

Buurt-en-kerkhuis Shalom en Kies! Sociale supermarkt worden gedragen door de Protestantse wijkgemeente Zuidwest en de Protestantse Kerk Den Haag.