Diaconaal opbouwwerk

In Den Haag Zuidwest zijn diaconaal werkers en vrijwilligers bij verschillende diaconale projecten actief, waaronder die van buurt-en-kerkhuis Shalom. Ook op de andere locaties zijn diaconaal opbouwwerkers actief: in Buurt en Lukaskerk in de Schilderswijk, in buurt-en-kerkhuis Bethel in Segbroek, de Oase in Spoorwiijk en de Paardenberg in transvaal.