Diaconaal opbouwwerk

In Den Haag Zuidwest zijn diaconaal werkers en vrijwilligers bij verschillende diaconale projecten actief. Het nieuwste project is Kies! Sociale supermarkt, dat in het najaar van 2017 van start is gegaan.  

Ook op onze locaties zijn diaconaal opbouwwerkers actief: in Buurt en Lukaskerk en in de buurt-en-kerkhuizen Bethel, de Oase en de Paardenberg