Gemeentesupport

Samenwerking met migrantenkerken (HUB)

HUB is een knooppunt, een netwerkorganisatie van internationale en migrantenkerken. Een plek waar vraag en aanbod samenkomen en waar kerken elkaar kunnen versterken. Met het inrichten van deze HUB willen Stek en Mara internationale kerken ondersteunen bij hun sociaal-maatschappelijke inzet voor de eigen achterban, met name vluchtelingen en migranten. De naar schatting 120+ internationale kerken in Den Haag vormen een bonte verzameling van organisaties van oude en nieuwe Hagenaars. Vanuit deze kerken worden veel sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor (kwetsbare) stadsgenoten.

De HUB wil de inzet van internationale kerken in kaart brengen, waarmee duurzame contacten met deze internationale kerken en ook tussen de kerken onderling mogelijk worden. De HUB biedt vraaggericht ondersteuning en zal de samenwerking tussen de internationale kerken bevorderen.

Contactpersoon Stek: Derk Stegeman, (070) 3181616 dstegeman@stekdenhaag.nl
Meer informatie op de website van Mara.

Gemeentesupport

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181616

info@stekdenhaag.nl

Contactpersoon: Jan Grotendorst