Haagse Hout

Projecten met aandacht voor mensen, die verbindingen leggen tussen arm en rijk, zwart en wit, anders en alledaags. De ene keer ligt het accent meer bij eenzame ouderen of mensen met schulden, dan weer bij statushouders of de deelnemers van een koffieochtend in het lokale wijkcentrum.

 

 

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout

Postbus 371, 2510 CJ Den Haag

070-3181616

mpostma@stekdenhaag.nl

Diaconaal opbouwwerker: Maja Postma