Haagse Hout

In de zomer van 2019 is vanuit het diaconaal opbouwwerk in Haagse Hout een nieuw project ontstaan: het maatjesproject SoZa. Het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa)  in Bezuidenhout wordt ontwikkeld als plek waarin wonen, werken en ontmoeten samengaan. Het is één van de grotere plekken in Den Haag waar statushouders wonen. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. In dit maatjesproject worden statushouders tussen de 18 en 35 jaar gekoppeld aan een stadsgenoot. Deze maatjes bouwen een vertrouwensband op en maken statushouders wegwijs in Nederland en in Den Haag, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, scholing en hobby's.

 

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout

Postbus 371, 2510 CJ Den Haag

06-34933775

cvanwieren@stekdenhaag.nl

diaconaal werker: Chris van Wieren