Haagse Hout

In de zomer van 2019 is vanuit het diaconaal opbouwwerk in Haagse Hout een nieuw project ontstaan: het maatjesproject SoZa. Het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa)  in Bezuidenhout wordt ontwikkeld als plek waarin wonen, werken en ontmoeten samengaan. Het is één van de grotere plekken in Den Haag waar statushouders wonen. Statushouders zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning. In dit maatjesproject worden statushouders tussen de 18 en 35 jaar gekoppeld aan een stadsgenoot. Deze maatjes bouwen een vertrouwensband op en maken statushouders wegwijs in Nederland en in Den Haag, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, scholing en hobby's.

 

Diaconale collecte

Op 24 oktober 2021 wordt in de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag een collecte gehouden voor het diaconaal opbouwwerk. Nader kennismaken met het werk kan op 4 november van  16:30 - 17:30 (onder voorbehoud van de corona-maatregelen). Chris van Wieren zal vertellen over het diaconaal opbouwwerk. Graag van te voren aanmelden via cvanwieren@stekdenhaag.nl.

 

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout

Postbus 371, 2510 CJ Den Haag

06-34933775

cvanwieren@stekdenhaag.nl

diaconaal werker: Chris van Wieren