Armoedeprojecten

In het werk dat Stek doet voor de Protestantse Diaconie Den Haag is armoedeverlichting aan de orde van de dag. Dat geldt voor het werk van de diakenen van de wijkgemeenten, maar ook voor het werk op de diaconale locaties in de Haagse buurten en wijken: noodhulp, schuldhulpverlening, opvang, spreekuren, bemiddeling. Naast financiële noodhulp aan mensen in acute problemen heeft Stek de BabyBullenBank, waar tweedehands babyspullen een nieuwe bestemming krijgen bij mensen die het hard nodig hebben. In verschillende locaties van Stek is een uitdeelpunt van Voedselbank Haaglanden en in Den Haag Zuidwest is er Kies! Voedselbankwinkel, waar klanten van de Voedselbank zelf boodschappen kunnen kiezen en begeleiding kunnen krijgen. Stek is tevens betrokken bij het Straatpastoraat.