Godly Play

De tekst voor de verhalenverteller focust op de kern van de verhalen. De tekst is zo eenvoudig mogelijk en zorgvuldig en consistent in het gebruik van woorden en gebaren. Het vertellen van het verhaal is een ritueel met een vaste structuur, gevolgd door een tijd voor verwonderingvragen en voor creatieve en vrije verwerking van het verhaal. De verhalen zijn oorspronkelijk geschreven voor kinderen, maar ondertussen hebben ze hun kracht laten zien voor alle leeftijdsgroepen en in verschillende contexten: tijdens retraites voor volwassenen, in verpleeghuizen en gevangenissen en thuis.

De Ruimte

Een Godly Play ruimte ziet er ideaal gesproken zo uit: Rondom in de ruimte staan lage kasten met mooie en aansprekende materialen. Zo zijn de kinderen in de kring altijd omgeven door bekende en onbekende Bijbelse verhalen en creatieve materialen, waardoor ze die zelfstandig en op een speelse manier leren kennen en gebruiken.

Structuur

heilige%20familie.jpgKinderen hebben behoefte aan structuur om hun ervaringen te kunnen ordenen, en om betekenis te kunnen geven aan hun ontmoetingen met zichzelf, anderen, de wereld en God. In Godly Play is het daarom belangrijk dat de ruimte uitnodigend, ordelijk en vertrouwd is voor de kinderen, om zo ook op een non-verbale manier te kunnen leren. De materialen voor de verhalen staan rondom de vertelkring, altijd zichtbaar en binnen handbereik voor kinderen. Godly Play bevordert verbindingen tussen kinderen, de aanwezige volwassenen en het verhaal door ruimte voor elkaars perspectief, voor elk spel van zoeken en vinden, vragen en antwoorden, door het verhaal, de ruimte, de materialen en iets lekkers met elkaar te delen. Die ruimte wordt bewaakt –niet beheerst - door de vertellers, en door hun (groeiende) kunst om de ruimte het gesprek en de verwondering open te houden.

Bij het vertellen van het verhaal zitten de kinderen in een kring met de verteller. Bij de deur wordt iedereen begroet door een andere volwassene (doorperson) die de kinderen helpt om een plek in de kring te vinden, materiaal te zoeken voor zijn of haar verbeelding en verwerking van het verhaal en mee te doen aan de feestelijke afsluiting. De begeleider blijft buiten de kring, om aantekeningen te maken van het vertel- en verwonderingsproces en de interactie, om die na afloop met de verteller te bespreken

De structuur van een Godly Play bijeenkomst:

-binnenkomen, acclimatiseren en rustig worden door een plek in de kring te vinden, en je voorbereiden op het verhaal: ‘Ben je klaar voor een verhaal?’

-vertellen, luisteren en kijken naar het verhaal, om zo een eigen weg naar en in het verhaal te vinden: ‘Ik vraag me af …’

-tijd voor respons: op een zelfgekozen creatieve manier vormgeven aan de eigen respons op het verhaal

-tenslotte komt iedereen weer in de kring om feestelijk af te sluiten met iets lekkers, met een spreuk, gebed of lied, en een persoonlijke afscheidsgroet.

Ontdekkingsgericht

ruimte%20crea.jpgDe aanwezigheid van volwassenen in Godly Play is vooral gericht op het wegwijs-maken van de kinderen: hen leren zelf de materialen te vinden en te gebruiken. Er zijn altijd twee volwassenen aanwezig: een verteller en een begeleider (in het engels: doorperson). Beiden proberen zo aandachtig mogelijk te observeren waar de kinderen zijn in hun leren en hun interesse. Kinderen worden gezien en gerespecteerd als kleine theologen –zij zijn niet onmondig en zonder ervaring en inzicht, en daardoor kan er werkelijk wederzijds geleerd (en zoals Jerome Berryman zegt: gezegend) worden.

 

Kennismaken met Godly Play?

Wil je kennismaken met Godly Play en ontdekken wat het kan betekenen voor jou en de groep waarmee je werkt? Godly Play kun je gebruiken voor de kinderkerk op zondagmorgen, in je klas of misschien wil je het met je eigen kinderen gebruiken. Maak een afspraak met Christi Loor-Lotterman.

Neem ook eens een kijkje op de website van de Godly Play vereniging: www.godlyplay.nl

Verteltraining volgen?

Wil je zelf leren hoe je deze benadering kunt toepassen? Dat kan in de driedaagse verteltraining die in samenwerking met de Godly Play vereniging wordt aangeboden. In deze training leer je meer over de achtergronden van Godly Play en leer je 15 kernverhalen kennen door samen te oefenen. Meer informatie of opgave kan bij Christi Loor-Lotterman. 

 

Deelnemen aan een intervisiegroep?

In de regio Den Haag functioneert een intervisiegroep die zo’n 6 keer per jaar samenkomt. We bespreken onze eigen ervaringen met het vertellen van Godly Play verhalen in verschillende contexten en maken kennis met nieuwe verhalen en mogelijkheden. Meer informatie of opgave kan bij Christi Loor-Lotterman.

Contactgegevens

Contactpersoon: Christi Loor-Lotterman

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

stekjong@stekdenhaag.nl

070-3181616