Nieuws Overzicht

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen?

Ruim een week nadat ‘onze’ mannen de noodopvang in Bethel hadden verlaten bezocht ik hen. Lees meer >

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen?

24 oktober haalde het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) op ons verzoek de vluchtelingen op die we ruim zes weken hadden opgevangen. Lees meer >

Vertel jij de verhalen van Stek? Ben jij op je plek op een spilfunctie in een kleine, informele en bezielde organisatie en leg je ook makkelijk contacten met mensen van buiten de organisatie? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Lees meer >

Het Breed Haags Armoede-overleg van 20 oktober, krijgt een vervolg. Op vier avonden gaan we met vertegenwoordigers van het Haags maatschappelijk middenveld verder in gesprek om te bedenken hoe we samen mensen die door alle kostenstijgingen zwaar in de problemen komen, kunnen helpen. Lees meer >

Stekje 4 - 8 november 2022

"Sint Maarten, 11 november. Dat was toch die heilige, die zijn mantel in tweeën sneed en de helft aan een bedelaar gaf die bij de stadspoort zat?" In zijn nieuwste Stekje vraagt Derk Stegeman zich af hoe wij onze mantel kunnen delen. Lees meer >

Stekje 3 - 14 oktober 2022

‘Als ze geen deel zijn van de samenleving, waar zijn ze dan wel?’ Met die vraag begon hoogleraar publieke theologie Erik Borgman zijn lezing bij de opening van ons nieuwe Wereldhuis. Mensen zonder papieren wonen, leven en werken in onze stad, dragen bij aan onze welvaart, maar moeten verder vooral onzichtbaar blijven. Behalve bij de IND dan ─ daar moeten ze juist hun hele (kwetsbare) leven tot in detail op tafel leggen… Lees meer >

20 oktober, Nutshuis

Op donderdagavond 20 oktober brengen Stek en Fonds 1818 vertegenwoordigers van het brede Haagse maatschappelijk middenveld samen voor een armoede-overleg. Het doel is om met elkaar concrete ideeën uit te wisselen, elkaar moed in te spreken en samen te werken aan een antwoord op deze crisis. Opgave is noodzakelijk. Lees meer >

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Lees meer >

De Protestantse Kerk Den Haag gaat vluchtelingen opvangen in haar kerkgebouwen en roept inwoners van Den Haag op om zich in te zetten als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman. Lees meer >

Stekje 2 - 29 augustus 2022

"Nu Nederland met Ter Apel niet meer onderdoet voor kampen in Afrika of op Lesbos, hebben wij er een ‘crisis’ bij. Maar wel eentje, die door de overheid is gecreëerd." Een Stekje van onze directeur Derk Stegeman, die oproept tot andere, menswaardige oplossingen. Lees meer >