Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Nieuws text rechts

Ineke Bakker is 9 jaar als directeur aan Stek verbonden geweest. Zij begon haar loopbaan als zendingswerker en docente theologie in Nicaragua, Cuba en Costa Rica (1982-1992).  Daarna werkte zij als teamleider van ICCO en programmaleider bij de IKON (1992-1995), was algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland (1995-2007) en directeur van OIKOS (2007-2011). In 2011 werd zij directeur van Stek en secretaris van de Haagse Diaconie. Op 15 januari 2020 ging zij met pensioen. Zij wordt opgevolgd door Derk Stegeman.