Maatjesprojecten

Het project Over de Drempel koppelt vrijwilligers aan mensen die leven in vereenzaamde en vervuilde omstandigheden.
Budgetmaatjes070 begeleidt met behulp van vrijwillige maatjes mensen met schulden.
In het project 2GO zetten vrijwilligers zich in voor slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld, om hen perspectief te bieden op een menswaardig leven.
In het ouderenwerk is het maatjesproject Blijf je nog even? ontwikkeld: vrijwilligers bezoeken een oudere om te praten over de zaken die hem of haar bezighouden.
In de zomer van 2019 is Stek gestart met een nieuw project: het maatjesproject SoZa. Statushouders - vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning - tussen de 18 en 35 jaar worden gekoppeld aan een stadsgenoot.