Wie wat waar?

De teams houden zich bezig met tal van diensten en projecten, de stafafdelingen ondersteunen die werkzaamheden en zetten zich in voor externe klanten.

Directie
Ineke Bakker
Jeannette Remigius (managementassistent)

Afdelingsmanagers
Henriëtte Boerma
Irene Kapinga (tijdelijk)
Derk Stegeman
Sandra de Vreede-Smid

---

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Inge van Bommel
Heidy van Elk (tijdelijk)
Lizebeth Melse

BabyBullenBank
Stien de Klein (vrijw.)
Wim de Klein (vrijw.)
Marja Prins (vrijw.)

Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder)

Budgetmaatjes070
Pauline Eggink
Christi Loor-Lotterman

Buurt en Lukaskerk
Joline van Poppel
Froukien Smit (tijdelijk)

Den Haag Wereldhuis
Heidy van Elk (tijdelijk)
Lizebeth Melse
Yasmine Soraya

Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Diaconaal opbouwwerk
Kees Buist (Den Haag Zuidwest)
Robin de Jong (Haagse Hout)

Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

De Halte
Renée Helmes
Lizebeth Melse
Yasmine Soraya (tijdelijk)

Individuele hulpverlening
Susan Goertz
José Planken
Jenneke van Veelen
Joost Wegman (vrijw.)

JONG Transvaal
Inge van Bommel

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba

Kies! Sociale Supermarkt
Kees Buist
Tsjabo Gunther Mohr
Peter Weidmann

 

De Kinderwinkel
Marijke Beker-Beekman
Hester Sanderman

Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)

De Oase
Jan Baronner
Renée van Mil (beheerder)

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Over de drempel
Jan Grotendorst

De Paardenberg
Jeannet Bierman (coördinator)
Arda Dekker (secretariaat)
Geoffrey Vijverberg (beheerder)

SoZa: Maatjesproject voor statushouders
Robin de Jong

StekJong
Dorinde IJdo (coördinator)
Maike Lolkema
Christi Loor-Lotterman

Straatpastoraat (begeleiding)
Elly Mulder (vrijwilligerscoördinatie)
Derk Stegeman (directeur)

---

Communicatie & fondsenwerving
Susan Goertz (secretariaat)
Marian Hoek van Dijke
Willem van der Meiden
Marianne Polderman (secretariaat)

Financiën & beheer
Peter Prijs (adviseur)
Jannes Bot
Kees van der Nol
Peggy Tjon

Kwaliteitsbeheer, P&O 
Ineke Bakker
John Kerseboom
Susan Goertz (secretariaat)

Office support
Vivian Luyckx
Marijke Parsadi
Jolanda Treur

---

Stek-bestuur
Rein Willems (voorzitter)
Kerst Troost (penningmeester)
Marion Jongens
Charlotte van der Leest
Barend van der Meulen
Christine Otten