Missie

En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren. Zo kunnen zij zich weer oprichten, uit hun isolement komen en dankzij herwonnen zelfvertrouwen weer bezield raken, moed vatten om op hun beurt weer anderen te kunnen inspireren. Zo ontstaan nieuwe bezielde verbanden en nieuwe saamhorigheid in de buurten en wijken van onze stad. Centraal staat de gedachte dat verbinding en bescherming, versterking en bezieling processen zijn die je samen doormaakt, dat wederkerigheid het geheim is van echte hulp.

Stek is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie en de Protestantse Kerk Den Haag. Verder krijgt Stek subsidie van andere kerkelijke organisaties, van de Gemeente Den Haag en van tal van fondsen.