Nieuws Overzicht

Stekje #6 - 3 februari 2023

"Je wordt rijker en wijzer door vrijwilligerswerk. Duurzaam contact met mensen die je anders nooit tegenkomt, verandert je. Je komt in aanraking met problemen die abstract voor je waren, maar voor die ander een dagelijkse uitdaging vormen. Wat de een zich niet kan veroorloven, is voor de ander vanzelfsprekend." Lees meer >

Werken bij Stek is werken aan een stad waar iedereen tot zijn recht kan komen. Spreekt dit jou aan? We hebben drie mooie vacatures: Adviseur Communicatie & Fondsenwerving (36 uur); Projectsecretaresse/coördinator vakantieweken (24 uur), en secretaresse fondsenwerving (20 uur, tijdelijk). Lees meer >

Voor de vierde keer ontvingen we het NOV-keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'. Voormalig directeur van PEP Den Haag kwam langs om het keurmerk uit te reiken. Lees meer >

"Godlof dat onkruid niet vergaat!" Lees hier de kerstwens van directeur Derk Stegeman, die inspiratie ontleent aan kwetsbaar groen, dat door asfalt heen breekt. Lees meer >

Stekje 5 - 13 december 2022

"Kerst, we wensen elkaar de 'Vrede van Christus'. Deze vrede is niet de de rust, op wie de rijken hopen door landsgrenzen en deuren te sluiten. Nee, het kind is geboren om vredige warmte en licht te brengen voor mensen bij de Soepbus, of in Oekraïne en Iran, voor mensen die bang zijn, pijn hebben aan hun lijf en in hun ziel, leeg zijn of murw." Lees meer >

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen?

Zes weken lang bood Bethel warme opvang aan 20 vluchtelingen, voor wie in Ter Apel geen veilige plek was. Op 24 oktober 2022 vertrokken zij weer, om hun asielprocedure in gang te zetten. Hoe vergaat het hen nu? We blijven ze volgen en delen hun ervaring in dossier "Na de noodopvang" Lees meer >

23 november 2022

Ruim een week nadat ‘onze’ mannen de noodopvang in Bethel hadden verlaten bezocht ik hen. Lees meer >

16 november 2022

24 oktober haalde het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) op ons verzoek de vluchtelingen op die we ruim zes weken hadden opgevangen. Lees meer >

Het Breed Haags Armoede-overleg van 20 oktober, krijgt een vervolg. Op vier avonden gaan we met vertegenwoordigers van het Haags maatschappelijk middenveld verder in gesprek om te bedenken hoe we samen mensen die door alle kostenstijgingen zwaar in de problemen komen, kunnen helpen. Lees meer >

Stekje 4 - 8 november 2022

"Sint Maarten, 11 november. Dat was toch die heilige, die zijn mantel in tweeën sneed en de helft aan een bedelaar gaf die bij de stadspoort zat?" In zijn nieuwste Stekje vraagt Derk Stegeman zich af hoe wij onze mantel kunnen delen. Lees meer >