Besluit tot sluiting van de Oase

Nieuws text rechts

Tegen deze achtergrond zijn Stek en Diaconie gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat de toegevoegde waarde van ons werk in de wijk vanuit de Oase onvoldoende is.

Besluit

Veel projecten van Diaconie en Stek gaan jarenlang mee. Als projecten echter niet meer brengen waarvoor ze bedoeld zijn, worden ze beëindigd of overgedragen. Maar het sluiten van een buurt-en-kerkhuis is bij Diaconie en Stek nog niet eerder voorgekomen en het zal pijn doen om een plek te sluiten die zo lang veel voor velen betekend heeft. Stek zal de komende maanden onderzoeken hoe zo veel mogelijk activiteiten in de Oase het beste kunnen worden voortgezet of aan andere partijen kunnen worden overgedragen. Onze samenwerkingspartners in de wijk zijn of worden ingelicht. Diaconie en Stek gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden van gebruik van de ruimten van de Oase. Sluiting van de Oase is geen bezuinigingsmaatregel; Diaconie en Stek denken dan ook na over andere mogelijke bestemmingen van de middelen die door sluiting van de Oase zullen vrijkomen.

Meer informatie: Henriëtte Boerma, afdelingsmanager van Stek, via 070-3181616.