Breed Haags Armoede-overleg gaat door

Nieuws text rechts

Maandag 14 november - Wonen en energie
gespreksleider Fenna Noordermeer

Een grote groep mensen ziet de stookkosten door gebrekkige isolatie en verouderde woningen uit de hand lopen. Wat kunnen we doen om te helpen bij betere isolatie en wat om stookkosten te verminderen of te compenseren?
Hoe kunnen we voorlichting over energieverbruik verbeteren? Hoe kunnen we samenwerken met beoogde partners als woningbouwverenigingen of huizenbezitters aangaan? Op welke wijze kunnen we een Solidariteit-energiefonds realiseren?
Aanmelden

Maandag 21 november – Hulp in natura
gespreksleider Axel Quist

Wat kunnen we doen om mensen in onze omgeving de winter door te helpen? Hoe kunnen we bestaande netwerken, die krachtig zijn en vertrouwen als basis hebben, versterken? Wat is er nodig om de verbinding in de wijken te stimuleren, zodat ouderen met elkaar in contact komen? Hoe kunnen we een sociale markt voor vraag en aanbod organiseren?
Aanmelden

Dinsdag 22 november – Hulp financieel
gespreksleiders Scarlett Zwartkruis en Henriëtte Boerma
Kosten voor boodschappen, gas, elektra of materialen voor (ver)bouw rijzen de pan uit. Bij wie is de nood het hoogst en wat kunnen we in direct contact met hen betekenen als het gaat om financiële ondersteuning? Hoe kunnen we mensen wegwijs maken in de mogelijkheden die er zijn en hen perspectief bieden? Wat vraagt dit van de samenwerking tussen burgers, onderwijs, vrijwilligersorganisaties en gemeentelijke overheid?
Aanmelden

Woensdag 23 november – Voedsel en maaltijden
gespreksleider Bettelies Westerbeek

Hulp in de vorm van voedsel ligt voor de hand, maar hoe kunnen we zorgen dat dit kwalitatief en duurzaam wordt gewaarborgd? Op welke manier kunnen we partijen uit de wijk betrekken de ontbijt- en /of lunchvoorziening in het onderwijs?  Hoe kunnen in de wijk en tussen de wijken activiteiten organiseren om voedsel in te zamelen? Welke stappen vraagt het om vraag en aanbod (voedsel, kleding) bij elkaar te brengen qua menskracht, coördinatie, locaties. Wat kunnen welzijnsprofessionals en wijkwethouders hierin betekenen?
Aanmelden

Maandag 19 december – Plenaire bijeenkomst Breed Haags armoede-overleg
Tijdens de vier verschillende bijeenkomsten in november hopen we veel informatie en plannen te horen en te ontwikkelen. Op deze grote gezamenlijke bijeenkomst kijken we hierop terug en kijken we vooruit. Welke projecten kunnen in 2023 het verschil gaan maken? Wat hebben we van elkaar nodig en welke ideeën vragen nog om verdere uitwerking?
Aanmelden