Een veilig welkom

Nieuws text rechts

 

Den Haag Wereldhuis 
070-3181673 en 070-3181658, WhatsApp 06-57547269
www.denhaagwereldhuis.nl
Het spreekuur van het Wereldhuis vindt zowel op afstand als fysiek plaats, om ongedocumenteerde migranten te voorzien van informatie en advies.
● Telefonisch spreekuur: maandag 10:00 - 14:00 uur en donderdag 13:00 - 15:30 uur. Op dezelfde tijdstippen kunnen mensen ook langskomen voor (korte) vragen en plannen wij (fysieke) afspraken in.
● Medisch spreekuur van Dokters van de Wereld: maandag 10:30 – 13.00 uur en donderdag 13:00 – 15:30 uur.

Kinderwinkel 
Juf Monique: 06-58070042, Juf Marijke: 06-45113686 
www.kinderwinkeldenhaag.nl
De meeste activiteiten van de Kinderwinkel gaan gelukkig weer door! Bij veel activiteiten moet je je wel even van tevoren aanmelden.
Kijk op de website voor meer info, of volg de Kinderwinkel op Facebook en Instagram voor actuele informatie!

De kinderwerker en tienerwerker blijven ook bereikbaar voor kinderen die hun verhaal kwijt willen of gewoon even willen bijpraten. 

Maatjesprojecten 

Vanuit onze maatjesprojecten begeleiden onze vrijwilligers mensen met problematische schulden, in vervuilde woningen of die behoefte hebben aan sociaal contact zoals eenzame ouderen of na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld. Het 1-op-1 contact kunnen we binnen de RIVM richtlijnen volhouden, tenzij er sprake is van gezondheidsklachten, dan gaan we over op telefonisch contact. Onder veilige omstandigheden proberen we trainingen en intervisiebijeenkomsten weer langzaamaan ‘live’ op te pakken en als dat nog niet mogelijk is, vinden die nog online plaats.

Overige projecten

Wake voor vluchtelingen
Op 19/20 juni 2021 vindt de tweede Wake voor vluchtelingen plaats. Het programma, 24 uur lang, is te volgen via een livestream vanuit buurt-en-kerkhuis Bethel. Kijk op de website van de Wake voor vluchtelingen voor meer informatie.

Ouderenwerk 
Marianne van Schravendijk, 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616 
Al zijn verschillende activiteiten afgelast, de ouderenwerkers blijven telefonisch bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. Ook zijn er telefooncirkels gestart voor mensen voor wie de activiteiten nu niet door kunnen gaan.   

Zomerstek
Zomerstek, zinvolle en gezellige activiteiten voor ouderen, vindt plaats in juli en augustus, maanden waarin we weer met meer mensen bij elkaar kunnen komen. Het programma is binnenkort te vinden op de pagina van Zomerstek.

Individuele noodhulp 
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Meer informatie is te vinden op de pagina Noodhulp

JONG Transvaal | Schilderswijk
JONG is open voor een beperkte groep kwetsbare leerlingen.

Jeugdwerk 
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633. 

Zinzoekers
www.zinzoekers.nl
Houd voor informatie de website van Zinzoekers in de gaten.

BabyBullenBank 
Er kunnen weer babyspullen worden gebracht. Op de pagina BabyBullenBank is te zien welke spullen op dit moment kunnen worden aangenomen. Aanvragen voor de BabyBullenBank kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend.