Aangepaste openingstijden en beperkte activiteiten

Nieuws text rechts

Kinderwinkel 
Juf Monique: 06-58070042, Juf Marijke: 06-45113686 
De reguliere activiteiten van de Kinderwinkel zijn afgelast. Kinderen die thuis geen goede plek hebben om hun schoolwerk te doen, kunnen daarvoor 's ochtends terecht in de Kinderwinkel (aanmelden verplicht). De kinderwerker en tienerwerker blijven ook bereikbaar voor kinderen die hun verhaal kwijt willen of gewoon even willen bijpraten. Kijk voor een actueel overzicht van aangepaste activiteiten op www.kinderwinkeldenhaag.nl  

Maatjesprojecten 
Vanuit onze maatjesprojecten begeleiden onze vrijwilligers mensen met problematische schulden, in vervuilde woningen of die behoefte hebben aan sociaal contact zoals eenzame ouderen of na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld. In deze periode is er op verschillende manieren 1-op-1 contact: op voldoende afstand en zonder gezondheidsklachten kan het nog binnen en anders via telefoon, beeldbellen. Trainingen en intervisiebijeenkomsten vinden online plaats.

Ouderenwerk 
Marianne van Schravendijk, 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616 
Al zijn verschillende activiteiten afgelast, de ouderenwerkers blijven telefonisch bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. Ook zijn er telefooncirkels gestart voor mensen voor wie de activiteiten nu niet door kunnen gaan.   

Winterstek
De activiteiten van Winterstek 2021 gaan helaas niet door.

Individuele noodhulp 
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Meer informatie is te vinden op de pagina Noodhulp. 

JONG Transvaal | Schilderswijk
JONG is enkel open voor een beperkte groep kwetsbare leerlingen.

Jeugdwerk 
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633. 

Zinzoekers
www.zinzoekers.nl
Houd voor informatie de website van Zinzoekers in de gaten.

BabyBullenBank 
De BabyBullenBank is tot 19 januari gesloten. Er kunnen helaas geen babyspullen worden gebracht. Aanvragen voor de BabyBullenBank kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend. Meer informatie is te vinden op de pagina BabyBullenBank