Een veilig welkom

Nieuws text rechts

Maatjesprojecten
Vanuit onze maatjesprojecten gaan vrijwilligers op bezoek bij mensen met problematische schulden, psychische problemen of behoefte aan sociaal contact na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld of bij eenzame ouderen. In deze periode is er veel contact via telefoon. Ook wordt ‘live’ contact langzaam weer mogelijk.

Budgetmaatjes070
www.budgetmaatjes.nl

Budgetmaatjes070 draait weer bijna als vanouds, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. We vinden het belangrijk dat onze deelnemers kunnen helpen en doen dit het liefst live. We houden intakes en doen koppelingen. Wanneer de situatie dit toelaat, doen we dit bij de deelnemers thuis. Als dat niet kan, zoeken we samen naar andere mogelijkheden. Onze vrijwilligers trainen we deels via een online training en deels live.

Over de Drempel
Het lukt Over de Drempel sinds medio juni goed om weer ’live’ intervisiebijeenkomsten te houden met de vrijwilligers in kleine groepjes verdeeld over verschillende ruimtes. Iedereen vindt het prettig om weer ‘face to face’ met elkaar in gesprek te kunnen zijn. Uiteraard vinden die RIVM-proof plaats. Vrijwilligers waren ook allemaal gemotiveerd en bereid om het bezoekwerk weer op te pakken, wat inmiddels is gebeurd. Mondkapjes van goede kwaliteit zijn beschikbaar gesteld. Bij het minste signaal van ziekteverschijnselen stoppen we gelijk het bezoekwerk. Begin oktober is er een Themadag gepland met een presentatie over een methode uit Amsterdam getiteld ‘Veilig verzamelen’ en een training ‘progressief coachen’ gericht op resultaatgericht werken. En ook daar hebben we weer zorgvuldig een plek gezocht en gevonden, waar dat onder veilige omstandigheden kan plaatsvinden.

Ouderenwerk
Marianne van Schravendijk, 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616
Al zijn verschillende activiteiten afgelast, de ouderenwerkers blijven telefonisch bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. In het maatjesproject ‘Blijf je nog even?’ gaan vrijwilligers weer, met goedkeuring van de oudere bewoners, op bezoek, met in achtneming van de RIVM maatregels. Gezond, handen wassen bij binnenkomst en 1,5 meter afstand houdend. Samen koken Samen delen ook weer van start gegaan, elke 3e woensdag van de maand. Maar met 15 deelnemers in plaats van 45. 

Dagopvang Plus
Per juli willen we in de buitenlucht weer de jonge gezinnen van de Dagopvang Plus gaan ontmoeten van de verschillende locaties. Ook willen we de ouderen van de telefooncirkels en de gespreksgroepen weer gaan ontmoeten in de buitenlucht. Ook gaan de vakantieactiviteiten weer starten. Er is een samenwerking met de Paardenberg, de Lucaskerk en Kariboe Bibi. We gaan op 18 juli een strandactiviteit houden en op 24 juli een activiteit bij Don Bosco in Rijswijk en bij de Oase.

Jeugdwerk
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633.

Zinzoekers
www.zinzoekers.nl
De Zinzoekers hebben niet stilgezeten. Na een indrukwekkende online editie van de Nacht van de Hoop vooravond van Pasen hebben we goed naar onszelf en anderen geluisterd om nieuwe plannen te maken voor de zomer. Activiteiten zijn deels offline (het mag weer!) en deels online - en dat heeft ook voordelen, ontdekten we - en lopen door tot in juli.
Zo houden we offline (!) ons Zinzoekers Zomerfeest, zaterdag 27 juni van 15.30 - 18.00 uur in de tuin van het Stadsklooster aan het Westeinde. Natuurlijk houden we rekening met de voorschriften van het RIVM.
En op zaterdag 18 juli is er een pelgrimstocht vanaf de drukte van het centrum van Den Haag, langs het paleis van de Vrede tot de rust van de Scheveningse Bosjes. Van 13.30 - 16.00 uur.
Tussendoor zijn er nog andere online en offline activiteiten. Alle informatie is te vinden op de website van Zinzoekers.

Individuele noodhulp
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Meer informatie is te vinden op de pagina Noodhulp.

Mediatheek De Bovenkamer
Vanaf 1 juli is de mediatheek weer op de gebruikelijke tijden geopend: elke vrijdag van 10:15 - 17:00 uur en elke eerste woensdag van de maand van 12:30 - 17:00 uur.

De zomersluiting van de Bovenkamer is van 7 t/m 21augustus.

BabyBullenBank
De BabyBullenBank heeft het werk weer volledig hervat. Iedereen die tweedehands babyspullen wil doneren kan contact opnemen met
070-3181616.

Haags Straatpastoraat
www.straatpastoraatdenhaag.nl
De vieringen en de maaltijden van het Straatpastoraat op vrijdag kunnen helaas niet in de gebruikelijke vorm worden voortgezet, maar wat betreft de maaltijden wordt gedaan wat mogelijk is. De pastores van het Straatpastoraat beperken noodgedwongen hun contacten met daklozen voornamelijk tot de telefoon. Ook is er het ‘lunchspreekuur’, voor een kop koffie, thee of soep en een korte ontmoeting. Elke maandag t/m donderdag van 11:30 uur tot 13:00 uur in de Vincentiushof, Korte Vleerstraat 230.