Een veilig welkom

Nieuws text rechts

Maatjesprojecten
Vanuit onze maatjesprojecten gaan vrijwilligers op bezoek bij mensen met problematische schulden, psychische problemen of behoefte aan sociaal contact na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld of bij eenzame ouderen. In deze periode is er veel contact via telefoon. Ook wordt ‘live’ contact langzaam weer mogelijk.

Budgetmaatjes070
www.budgetmaatjes.nl

Budgetmaatjes070 is weer begonnen met het maken van nieuwe koppelingen. Ook zijn er weer nieuwe intakes van deelnemers. Afspraken van maatje en deelnemers kunnen weer ‘live’ plaatsvinden als beide partijen zich daar prettig bij voelen. Voor sommige koppels geldt dat de begeleiding nog een tijdje digitaal/telefonisch zal plaatsvinden.
Er is ook weer ruimte voor persoonlijke kennismakingen met nieuwe vrijwilligers. En er staat een training van nieuwe vrijwilligers gepland. Deze is deels digitaal en deels ‘live’ in kleine groepen.

Over de Drempel
Over de Drempel gaat vanaf 15 juni voor het eerst weer ’live’ intervisie houden met de vrijwilligers en bespreken hoe we het bezoekwerk aan huis weer veilig op kunnen pakken. Mensen motiveren en helpen opruimen gaat hand in hand, dat blijft een moeilijk verhaal via de telefoon.

We splitsen de intervisie op in kleine groepjes in verschillende ruimten en letten uiteraard op alle hygiënezaken en veiligheidsaspecten, die nodig zijn en de 1,5 meter afstand. Nieuwe vrijwilligers krijgen deze avond voorlichting over ‘psychische aandoeningen en alcoholverslaving’, dat zich bij een deel van onze cliënten kan voordoen.

Ouderenwerk
Marianne van Schravendijk, 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616
Al zijn verschillende activiteiten afgelast, de ouderenwerkers blijven telefonisch bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. Ook de vrijwilligers en cliënten van het maatjesproject Blijf je nog even? houden telefonisch contact met elkaar.

Dagopvang Plus
Per juli willen we in de buitenlucht weer de jonge gezinnen van de Dagopvang Plus gaan ontmoeten van de verschillende locaties. Ook willen we de ouderen van de telefooncirkels en de gespreksgroepen weer gaan ontmoeten in de buitenlucht. Ook gaan de vakantieactiviteiten weer starten. Er is een samenwerking met de Paardenberg, de Lucaskerk en Kariboe Bibi. We gaan op 18 juli een strandactiviteit houden en op 24 juli een activiteit bij Don Bosco in Rijswijk en bij de Oase.

Zomerstek light-editie
Na 14 succesvolle edities was het de vraag of de activiteiten in het kader van Zomerstek in 2020 door konden gaan. Na een rondgang langs de locaties en vrijwilligers is het gelukt om dit jaar toch Zomerstek te organiseren, weliswaar met minder workshops dan andere jaren en met maatregelen om op een veilige manier bij elkaar te kunnen komen. Zomerstek vindt plaats van 20 juli t/m 28 augustus 2020. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdwerk
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633.

Zinzoekers
www.zinzoekers.nl
De Zinzoekers hebben niet stilgezeten. Na een indrukwekkende online editie van de Nacht van de Hoop vooravond van Pasen hebben we goed naar onszelf en anderen geluisterd om nieuwe plannen te maken voor de zomer. Activiteiten zijn deels offline (het mag weer!) en deels online - en dat heeft ook voordelen, ontdekten we - en lopen door tot in juli.
Zo houden we offline (!) ons Zinzoekers Zomerfeest, zaterdag 27 juni van 15.30 - 18.00 uur in de tuin van het Stadsklooster aan het Westeinde. Natuurlijk houden we rekening met de voorschriften van het RIVM.
En op zaterdag 18 juli is er een pelgrimstocht vanaf de drukte van het centrum van Den Haag, langs het paleis van de Vrede tot de rust van de Scheveningse Bosjes. Van 13.30 - 16.00 uur.
Tussendoor zijn er nog andere online en offline activiteiten. Alle informatie is te vinden op de website van Zinzoekers.

Individuele noodhulp
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Meer informatie is te vinden op de pagina Noodhulp.

Mediatheek De Bovenkamer
Vanaf 1 juli is de mediatheek weer op de gebruikelijke tijden geopend: elke vrijdag van 10:15 - 17:00 uur en elke eerste woensdag van de maand van 12:30 - 17:00 uur.

De zomersluiting van de Bovenkamer is van 7 t/m 21augustus.

BabyBullenBank
De BabyBullenBank heeft het werk weer helemaal hervat. De laatste weken hebben veel mensen het huis opgeruimd en babyspullen gedoneerd, waar de mensen van 
de BabyBullenBank erg blij mee zijn,  omdat ze hiermee (aanstaande) ouders blij kunnen maken. Helaas is de opslagruimte beperkt en kunnen er op dit moment geen spullen meer worden aangenomen. Wilt u babyspullen doneren? Op deze website meldden we wanneer dit weer mogelijk is. 

Haags Straatpastoraat
www.straatpastoraatdenhaag.nl
De vieringen en de maaltijden van het Straatpastoraat op vrijdag kunnen helaas niet in de gebruikelijke vorm worden voortgezet, maar wat betreft de maaltijden wordt gedaan wat mogelijk is. De pastores van het Straatpastoraat beperken noodgedwongen hun contacten met daklozen voornamelijk tot de telefoon. Ook is er het ‘lunchspreekuur’, voor een kop koffie, thee of soep en een korte ontmoeting. Elke maandag t/m donderdag van 11:30 uur tot 13:00 uur in de Vincentiushof, Korte Vleerstraat 230.