En dan moet de winter nog komen ...

Stekje 1 - 17 augustus 2022
Nieuws text rechts

 

Deze week werd ik in een boek over de Woestijnvaders geraakt door de wijsheid van Gregorius, monnik uit de zesde eeuw.

Tevergeefs denken mensen dat ze onschuldig zijn, als ze beweren dat zij hun bezittingen niet hoeven te delen. Want mensen die zo denken, plegen roofbouw op andermans leven. Zij creëren een slagveld waarop zij moordend rondgaan, omdat zij achterhouden wat de ander toebehoort. Want als je hulp geeft aan mensen in nood, geef je hun wat van hen is, niet van jezelf. Als je je bezittingen met anderen deelt, kun je daarom beter spreken over een daad van rechtvaardigheid dan van naastenliefde.

Deze monnik, bekend geworden als kerkvader Gregorius de Grote, benadrukte dat omzien naar de armen geen kwestie is van genade, maar van recht en rechtvaardigheid. Gregorius onderscheidde daarnaast ook de christelijke deugd van de liefdadigheid: liefdadigheid begint pas als je niet meer vanuit je eigen overvloed geeft, maar als je  er echt iets voor laat, als je er iets voor moet opgeven.

In dat opzicht was de oproep van Den Haag geeft warmte dus een typische oproep tot een daad van rechtvaardigheid. Wie de energiecompensatie niet zelf nodig heeft, zou hem weg moeten geven aan een stadgenoot, die niet genoeg ontvangt om het hoofd boven water te houden. En zo is solidariteit in wezen géén kwestie van christelijke liefdadigheid, maar van recht en rechtvaardigheid. Een opdracht dus voor ieder mens en elke instantie in onze rechtsstaat.

Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg