Geen activiteiten, wel zorg

Nieuws text rechts

Maatjesprojecten
Vanuit onze maatjesprojecten gaan vrijwilligers op bezoek bij mensen met problematische schulden, psychische problemen of behoefte aan sociaal contact na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld of bij eenzame ouderen. De projectleiders hebben per project afspraken gemaakt over de veilige voortgang van die contacten, bijvoorbeeld via de telefoon of per mail. Via belrondes houden zij de vinger aan de pols om crisissituatie zoveel mogelijk te voorkomen. Intakes van cliënten voor deze projecten is momenteel helaas niet mogelijk. Zie verder de informatie op de websites.

Ouderenwerk
Al zijn de gespreks-, dagopvang- en maaltijdgroepen voor ouderen afgelast, de ouderenwerkers blijven bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. Marianne van Schravendijk via mvanschravendijk@stekdenhaag.nl en 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks via adelmontelyon@stekdenhaag.nl en 070-3181616. Zij houden contact met de deelnemers via een-op-een gesprekken per telefoon en via telefooncirkels. Ook de vrijwilligers en cliënten van het maatjesproject Blijf je nog even? houden telefonisch contact met elkaar. 

Zomerstek
Zomerstek gaat door, maar in een afgeslankte 'Zomerstek light' editie. Er zijn minder activiteiten dan voorgaande jaren en de voorschriften van het RIVM worden in acht gehouden. Begin juni komt de folder uit.  

Voedselbank uitgiftepunten
In maart en april kregen klanten van Voedselbank Haaglanden, met steun van de gemeente Den Haag, supermarktbonnen uitgereikt, omdat de uitgifte van pakketten moest worden stopgezet. Vanaf mei is Voedselbank Haaglanden weer begonnen met het verspreiden van voedselpakketten via de verschillende uitdeelpunten. 

Jeugdwerk
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633.

Zinzoekers
Via digitale middelen houden de Zinzoekers contact met elkaar. Ook nieuwe twintigers en dertigers kunnen aansluiten! Vanaf juni zijn er ook weer offline activiteiten, zoals het Zinzoekers zomerfeest en een pelgrimswandeling door Den Haag. En via de nieuwsbrief worden tips, inspiratie en leuke initiatieven gedeeld. Houd www.zinzoekers.nl in de gaten en abonneer je op de Zinzoekers nieuwsbrief. En als je gewoon behoefte hebt aan een praatje, neem dan contact op met Dorinde IJdo: dorinde@zinzoekers.nl of 06-23458123.

JONG Transvaal|Schilderswijk
JONG Transvaal|Schilderswijk heeft een online-begeleidingssysteem opgezet. Leerlingen, ouders en team zijn enthousiast. Het is helaas wegens capaciteitsproblemen niet mogelijk om nieuwe leerlingen toe te voegen aan dit begeleidingssysteem.

Individuele noodhulp
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Zie verder de betreffende pagina op de website van Stek.

Den Haag Wereldhuis
Den Haag Wereldhuis is telefonisch, via whatsapp of per mail bereikbaar: 070-3181673 of 070-3181658 op maandag en vrijdag (10:00-14:00 uur) of dhwereldhuis@stekdenhaag.nl. Whatsapp via  06-57547269. Stempels en brieven in verband met medicatie kunnen op een later afgesproken moment worden opgehaald.

Mediatheek De Bovenkamer
Vanaf 1 mei is de mediatheek weer geopend op elke vrijdag van 13:00 - 17:00 uur en elke eerste woensdag van de maand van 13:00 - 17:00 uur.

Haags Straatpastoraat
De vieringen en de maaltijden van het Straatpastoraat op vrijdag kunnen helaas niet in de gebruikelijke vorm worden voortgezet, maar wat betreft de maaltijden wordt gedaan wat mogelijk is. Voormalige bezoekers die een eigen adres hebben, kunnen op vrijdagen een maaltijd thuisbezorgd krijgen en mensen die op straat leven kunnen op vrijdag tussen 17:00 en 18:00 uur een maaltijd afhalen. Momenteel worden er per vrijdag zo’n 60 maaltijden bezorgd en ca. 30 afgehaald.
De pastores van het Straatpastoraat beperken noodgedwongen hun contacten met daklozen voornamelijk tot de telefoon. Ook is er het ‘lunchspreekuur’, voor een kop koffie, thee of soep en een korte ontmoeting. Elke maandag t/m donderdag van 11:30 uur tot 13:00 uur in de Vincentiushof, Korte Vleerstraat 230.
Meer informatie op www.straatpastoraatdenhaag.nl