Hollands Moria

Stekje 2 - 29 augustus 2022
Nieuws text rechts

In Den Haag hebben we als lokale kerk de prioriteit gelegd bij de steun en zorg voor mensen zonder papieren. Dat zijn naar schatting tussen de vijf en tienduizend mensen. Mensen met ouders en kinderen. Mensen die werken in onze horeca, zweten in onze kassen, boenen op onze vloeren. Mensen die kwetsbaar zijn omdat ze weinig rechten hebben.
Als het gaat om de huisvesting van statushouders, heeft ook Den Haag nog een flinke taakstelling. We gaan als kerk praten met onze Gemeenteraad om de achterstand versneld in te lopen.

Barmhartigheid
Ik moest de afgelopen dagen denken aan een preek van Martin Luther King over de barmhartige Samaritaan. Deze treft een gewonde mens aan op de weg van Jericho naar Jeruzalem: beroofd en voor dood achter gelaten. Een priester en een leviet lopen snel voorbij en King vraagt zich af waarom. Misschien waren ze op weg naar een bijeenkomst van de Vereniging tot Verbetering van de Jerichoweg, oppert hij. Of wilden ze het onrecht structureel in de kern aanpakken en zich niet verliezen in een enkel individu? Als kerk zijn we geroepen om allereerst naast deze mensen te gaan zitten, hun wonden te verbinden en hun verhalen te horen. We schamen ons diep dat ons land steeds hogere muren bouwt voor vluchtelingen. Vanuit ons geloof hebben we andere gedachten over menswaardigheid. En dan ook andere oplossingen.

Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg

202009%20door%20Henri%C3%ABtte%20Guest.jpg