Noodhulp

Met betrekking tot de aanvraag hanteert Stek de volgende richtlijnen:

  • de aanvrager woont in Den Haag
  • de aanvraag wordt per email of telefonisch gedaan
  • aanvraag wordt gedaan door een bemiddelende instantie (zoals maatschappelijk werk, sociaal raadslieden, belangenorganisaties, advocaat), predikanten, wijkdiakenen of  medewerkers van Stek die zich met individuele hulpverlening bezighouden;
  • het gaat om éénmalige bijstand (zoals broodnood, aanschaf van kleding, leefgeld ter overbrugging van een korte periode);
  • de cliënt kan geen beroep doen op familieleden, vrienden of bestaande voorzieningen (bijv. ‘Bijzondere bijstand’ van de Gemeente Den Haag, fondsen van belangenorganisaties, Stichting Leergeld, Stichting Koppeling).

De Protestantse Diaconie van  Den Haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ), voor aanvragen voor acute hulp waarvoor een hoger bedrag nodig is. 

verhalen_icoon.png

 

Links

www.sssf.nl 
De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen Den Haag biedt waar mogelijk hulp aan Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en geen beroep meer kunnen doen op wettelijke voorzieningen. Aanvragen kunnen worden gedaan via een invulformulier en sociale rapportage van hulpverleners.

www.zorgenbijstand.nl
Website van de stichting zorg en bijstand die (financiële) hulpverlening biedt aan personen uit Den Haag en randgemeenten die in financiële problemen zijn geraakt en een besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau. Aanvragen voor ondersteuning kunnen alleen via doorverwijzingen van een welzijnsinstelling/werker worden ingediend. Deze laatste heeft daartoe voorafgaand overleg met de Stichting Zorg en Bijstand. Daarna heeft de maatschappelijk werkster een gesprek met de cliënt in zijn/haar huis of op het kantoor van de stichting.

www.leergeld.nl
Hier kan een aanvraag worden ingediend voor tegemoetkoming in de kosten van onderwijs, sport en- vormingsactiviteiten voor kinderen in armoedesituaties. Deze stichting is ook aangesloten bij de Stichting Samenwerking Sociale Fondsen.

www.stichtinghip.nl
Stichting Hulp in de Praktijk is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden.

www.sp.nl
De Haagse afdeling van de SP beschikt als enige website van een politieke partij over een hulpdienst voor mensen die problemen hebben met het aanvragen van subsidies, huurproblemen en sociaal- economische problemen. Zo mogelijk handelen zij de aanvragen zelf af, anders verwijzen zij door naar de juiste instanties.


Noodhulp

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, 070-3181616 

Contactpersoon: Jenneke van Veelen

jvanveelen@stekdenhaag.nl