Noodhulp

  • De aanvraag wordt gedaan op een aanvraagformulier van Stek, te downloaden via deze link of verkrijgbaar via jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616 (vragen naar medewerkers Individuele Hulpverlening). Dit formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden, extra informatie mag toegevoegd worden

Commissie Bijstandszaken

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ) voor aanvragen voor noodhulp waarvoor een groter bedrag dan de hierboven genoemde 250 euro nodig is. Ook hiervoor is Jenneke van Veelen de contactpersoon: jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616 en vragen naar medewerkers Individuele Hulpverlening. 

De samenstelling van de Commissie Bijstandszaken is hier te vinden.

De Diaconie is ook een van de participanten van de Sociale Fondsen Den Haag.

 

Diaconale collecte

Op 4 juli 2021 wordt in de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag een collecte gehouden voor dit project. Nader kennismaken met het werk kan op 13 juli van 14:00 - 16:00 uur (onder voorbehoud van de corona-maatregelen). Jenneke van Veelen zal vertellen over het project. Graag van te voren aanmelden via jvanveelen@stekdenhaag.nl

 

Noodhulp

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag 

070-3181616 

jvanveelen@stekdenhaag.nl

Contactpersoon: Jenneke van Veelen