Noodhulp

  • De aanvraag wordt gedaan op een aanvraagformulier van Stek, verkrijgbaar via ih@stekdenhaag.nl of 070-3181616 (vragen naar medewerkers Individuele Hulpverlening). Dit formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden, extra informatie mag toegevoegd worden.

Commissie Bijstandszaken

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ) voor aanvragen voor noodhulp waarvoor een groter bedrag dan de hierboven genoemde 250 euro nodig is. Contact met de commissie loopt via de medewerkers Individuele Hulpverlening, te bereiken via ih@stekdenhaag.nl of 070-3181616.

De samenstelling van de Commissie Bijstandszaken is hier te vinden.

De Diaconie is ook een van de participanten van de Sociale Fondsen Den Haag.

 

 

 

Noodhulp

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag 

070-3181616 

ih@stekdenhaag.nl