De Paardenberg

Onderzoek naar positie Paardenberg

Wat heb je als buurt-en-kerkhuis nog te zoeken en te bieden in een wijk als Transvaal, waar de Protestantse Kerk geen kerkelijke gemeenschap meer heeft? Dat werd de afgelopen maanden onderzocht door Lysias. Een van de conclusies: de meerwaarde zit hem onder andere in manier van werken - de presentiemethode - die past bij de bewoners van de wijk en hun problemen. In april 2020 kwamen de onderzoekers van Lysias met hun rapport en aanbevelingen. 

Vrienden van De Paardenberg

Regelmatig ontvangen we kleine giften voor De Paardenberg. We zijn hier heel blij mee. Wilt u het werk van De Paardenberg financieel steunen? Dat kan! U kunt een gift storten op rekeningnummer NL02 INGB 0007 4110 75, ten name van Vrienden van De Paardenberg te Den Haag.

 

Agenda

Dinsdag

10:00 - 12:00 uur   Inloopspreekuur (vanaf 12 mei)

Woensdag

10:00 - 12:00 uur   Inloopspreekuur

Donderdag

11:15 - 12:15 uur   Uitdeelpunt voedselbank (vanaf 7 mei weer met voedselpakketten)

Overige activiteiten vinden, in verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, geen doorgang.

De Paardenberg  

Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag 

070-3181660

wvanulft@stekdenhaag.nl

Diaconaal werker: Wil van Ulft