Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen & Individueel Klachtrecht

 

Peter van den Berg is te bereiken via telefoonnummer 06-81619989 en e-mailadres petervandenberg@perspectief.eu.
Als je dat wilt, kan hij je ook in contact brengen met een vrouwelijke vertrouwenspersoon. 

Overige klachten

Met overige klachten, die niet met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben en die niet met de projectleider of het management bespreekbaar zijn, kunnen vrijwilligers gebruik maken van het Reglement Individueel Klachtrecht. Dit reglement is op te vragen bij de afdeling Personeelszaken of de coördinator vrijwilligersbeleid van Stek, via 070-3181616 of info@stekdenhaag.nl.

Bij deze klachten kun je bijstand vragen van de Stek vertrouwenspersoon, Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 070-3244779 of e-mailadres lanooy@kloosterkerk.nl.