Vluchtelingen

Ook biedt Stek hulp in crisissituaties. Voor mensen in schrijnende situaties, die nergens anders meer terecht kunnen, is er de tijdelijk noodopvang De Halte

In de zomer van 2019 is Stek gestart met een nieuw project: het maatjesproject SoZa. Statushouders - vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning - tussen de 18 en 35 jaar worden gekoppeld aan een stadsgenoot. Deze maatjes bouwen een vertrouwensband op en maken statushouders wegwijs in Nederland en in Den Haag, bijvoorbeeld bij het vinden van werk, scholing en hobby's.